Opgaverne tilrettelægges efter jeres ønsker og kan eksempelvis være:

 

 • Tilsyn med varmecentral og øvrig driftsteknik
 • Småreparationer på inventar og bygninger
 • Ind- og udflytninger, herunder flyttesyn
 • Kontakt til øvrige leverandører
 • Rensning af tagrender og nedløb
 • Administration af nøgle- og adgangskortsystemer
 • Behandling af beboerhenvendelser
 • Udskiftning af pærer, sikringer o.lign.
 • Aflæsning af vand- og varme forbrug
 • Hjælpe ved flytninger
 • Sikre eftersyn af elevatorer

Klik for at komme til startsiden